2130054754 Γρ. Λαμπράκη 15, Ταύρος fagogenis@hotmail.com

Green Energy - Φαγογένης Ευάγγελος
Εγκατάσταση - Συντήρηση Καυστήρων


 

Συντήρηση Καυστήρα

Στην εταιρεία "Green Energy" το βασικό μας μέλιμα είναι η άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση των πελατών μας στους τομείς δραστηριότητάς μας. Ξεκινώντας θα αναφέρουμε μερικά γενικά στοιχεία για τους καυστήρες ανάλογα με το καύσιμο.

Οι καυστήρες κατηγοριοποιούνται σε καυστήρες υγρών, αερίων και στερεών καυσίμων και μικτούς καυστήρες που μπορούν να κάψουν υγρό και στερεό, ή υγρό και αέριο καύσιμο.

Ανάλογα με τον τρόπο τροφοδοσίας του καυσίμου, οι καυστήρες διακρίνονται σε:

  • Ατμοσφαιρικούς καυστήρες όπου το καύσιμο αναμειγνύεται με το οξυγόνο του αέρα που βρίσκεται ελεύθερο στην ατμόσφαιρα χωρίς χρήση ανεμιστήρα
  • Καυστήρες διασκορπισμού όπου το καύσιμο διοχετεύεται στο θάλαμο καύσης υπό πίεση και διασκορπίζεται. Οταν η πίεση είναι μικρότερη των 7 bar οι καυστήρες ονομάζονται μη πιεστικοί και όταν η πίεση είναι μεγαλύτερη (10 ~ 20 bar) ονομάζονται πιεστικοί καυστήρες διασκορπισμού

Οι καυστήρες πετρελαίου διασκορπισμού υψηλής πίεσης, μονοβάθμιοι ή διαβάθμιοι, με ένα ή με δύο μπεκ, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σήμερα στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης.

 

Η Συντήρηση καυστήρα και ο Καθαρισμός λέβητα συνιστάτε να γίνεται μια φορά το έτος, και πιο συγκεκριμένα τους μήνες Απρίλιο - Μάϊο.

Η εταιρεία "Green Energy" αναλαμβάνει συντηρήσεις καυστήρων, επισκευές βλαβών και τον καθαρισμό - συντήρηση λέβητα. Οι τεχνικοί καυστήρων της εταιρείας για την ακρίβεια των μετρήσεων στην ρύθμιση των καυστήρων, καυσαερίων χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό αναλυτή, πετυχαίνοντας μέγιστη απόδοση του καυστήρα.

Η ετήσια Συντήρηση καυστήρα και ο καθαρισμός λέβητα επιτυγχάνει μεγάλη οικονομία στο καύσιμο, ελαχιστοποιεί τις βλάβες καυστήρα και ανεβάζει σημαντικά το προσδόκιμο ζωής του καυστήρα, και του λέβητα.

Η Ρύθμιση καυστήρα  γίνεται με ηλεκτρονικά μέσα δίνοντας έτσι  την δυνατότητα  στους τεχνικούς  καυστήρων της εταιρείας να ρυθμίζουν με μεγάλη ακρίβεια τόσο τα καυσαέρια του καυστήρα όσο και την απόδοση του.

Κάθε  4 χρόνια σύμφωνα με την νομοθεσία είμαστε υποχρεωμένοι να ελέγχουμε την στεγανότητα του δικτύου μας. Διαρροή στο δίκτυο του φυσικού αερίου μπορεί να προκύψει από αρκετούς λόγους, ο ποιο σημαντικός είναι ο σεισμός, έστω και μια μικρής κλίμακας σεισμική δόνηση είναι ικανή να μετατρέψει το δίκτυο του φυσικού αερίου μη στεγανό, και να υπάρξει μικρής ή μεγάλης κλίμακας διαρροή.

Το φυσικό αέριο είναι ασφαλές καύσιμο, όμως οφείλουμε να ελέγχουμε σχολαστικά μερικές λειτουργικές  παραμέτρους στην εγκατάσταση του. Μεριμνούμε για την ετήσια συντήρηση του καυστήρα, μεριμνούμε μια φορά στα 4 χρόνια και για την στεγανότητα του δικτύου, είναι θέμα ασφάλειας και μας αφορά.

 Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας!